Make your own free website on Tripod.com

Tomoyuki yara

"เมื่อก่อนมีเพื่อนๆ มาชวนไปดูโรงพยาบาลเก่าๆที่เขาไม่ใช้แล้ว เป็นรพ.ที่ใหญ่มาก แต่สิ่งที่ผมไปพบมันเหมือนกับลูกกรง คล้ายๆกับคุก ดูแล้วรู้สึกประหลาดมาก แต่ผมก็ไม่อยากจะที่นั่นอีกแล้วเวลาขึ้นรถแทกชี่ คนขับมักถามว่า'มีเรื่องน่ากลัวๆบ้างไหม' แล้วก็จะได้ฟังเรื่องต่างๆเยอะแยะ เช่นมีรถคันหนึ่งวิ่งเข้าไปในอุโมงค์ แล้วไม่กลับออกมาอีกเลย จะวิ่งเท่าไรก็ไม่ถึงทางออกสักที อะไรแบบนี้"